Adresa

Address

SO&VA s.r.o.
Kočovská č.3, prev. Trenčianska 17
Nové Mesto nad Váhom
915 01
Slovensko

IČO: 36 322 814
IČ DPH: SK2020183275
Zapísaná v ORSR Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo: 13139/R Registered at ORSR of Okresný súd Trenčín, section Sro, entry number: 13139/R

Kontakty

Contacts

Ing. Miroslav Valo: +421 903 225 112
Radoslav Solovic +421 907 723 418
Peter Valo +421 903 565 112


  tel.: +421 32 7 717 798
  e-mail: sova@sovanm.sk

Mapa

Map