Adress:

     

Contacts:

        

Maps:

SO&VA s.r.o.
Kočovská č.3, prev. Trenčianska 17
915 01 Nové Mesto nad Váhom
 
IČO: 36 322 814
IČ DPH: SK2020183275
 
Zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo: 13139/R

 

Ing Miroslav Valo:  
Radoslav Solovic:
Peter Valo:

 

tel.:
fax.:


e-mail:
url:

+421903225112
+421907723418
+421903565112

 
+42132 7717798
+42132 7717982


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.sovanm.sk